Testimonio Mr. Cousteau `No hi ha dret´´


[CAT][CAST]–> abajo

[ENG]–>below

Ahir, a la Plaça Catalunya de Barcelona, van ser els Mossos qui

 van provocar la gran majoria de la violència que es va veure, y alguns vam viure. Quan la manifestació dels sindicats minoritaris estava arribant a Plaça Catalunya pel carrer Fontanella, i eren a les portes del Banc d’Espanya i al inici del Portal del Àngel, els furgons dels Mossos que eren al darrera de tot van encendre les sirenes y es van llençar precipitadament per Fontanella (tal com ho dic), que era ple de gom a gom, obligant a la gent a apartar-se bojament als laterals, fins arribar ells al capdavant del carrer que dona a la Plaça Catalunya. Literalment, van passar per sobre de la columna de manifestants, des del darrera de tot on ja portaven una estona, obligant a tothom a apartar-se i creant les primeres situacions de pànic de la tarda, incomprensibles per tothom. Els primers violents, van ser ells.

Be, potser per tothom no. Mentre la columna de gent baixava per Pau Claris una estona abans, alguns es van dedicar a cremar contenidors de brossa i trencar els vidres d’alguns locals, en general només de bancs y multinacionals, tot s’ha de dir. I això es pot catalogar de vandalisme, però no pot ser el motiu que justifiqui la situació en que va desembocar tot. Els primers en usar la violència contra altra gent, van ser ells.

Els mossos ho buscaven. Els seus caps ho volien així. No van “actuar”, com ells cínicament diuen, fins que la manifestació arribava a Plaça Catalunya. Podien haver-ho fet abans, però volien que la resposta al vandalisme (y no violència explícita) de quatre gats fos contra la gran majoria de gent, y els justifiqués qualsevol actuació posterior a la Plaça Catalunya, y contra tothom, y així va ser. Van ser un acte totalment calculat per tal de justificar la seva brutal , desproporcionada y calculada posterior actuació.

Els Mossos havien de provar ahir les noves “joguines” que el Puig els ha proporcionat. Van fer ús de les noves boles de goma, de les quals en deuen tenir un bon stock, y ara, doncs clar, s’han d’utilitzar. Van poder estrenar les seves noves màscares antigàs, ja que van fer ús de gasos lacrimògens contra la gent, de manera indiscriminada. Y finalment, van dur a terme una demostració de força, per tal de deixar clar que en un moment donat ells poden tenir “controlada” a la seva manera “qualsevol” tipus de situació, per molt multitudinària que aquesta sigui. No hi ha dret.

Tornant amb la crònica, quant els furgons arribaren a la Plaça Catalunya per Fontanella s’obriren les portes i sortiren les bèsties. Els manifestants, encara perplexos d’haver vist com els furgons havien passat sense miraments pel ben mig de la manifestació a tota velocitat, vam poder veure com la policia es col·locava de cara a nosaltres, disposada a carregar. Dit i fet, van “buidar” el carrer Fontanella entre Plaça Catalunya y Urquinaona amb la primera càrrega que es va fer ahir a la tarda, ja amb pilotes de goma, es clar.. Totalment gratuïta, contra manifestants no violents (doncs aquests pocs ja no eren allà!), però això era igual…

La gent, desorientada, va fugir corrent de les bèsties. Molts vam anar a buscar el carrer de dalt, Ronda St. Pere, per tal d’arribar a la Plaça, buscant el gruix de la gent pensant que això ens protegia. Mentrestant, Passeig de Gracia i els seus voltants, eren plens fins dalt de tot de gent. Molts baixaven sense saber que es dirigien cap a una calculada “situació provocada per violents”, però uniformats. Mentrestant, a Plaça Urquinaona es produeixen aldarulls. Aquí, sembla, es van provocar els incendis mes grans, la violència va escalar considerablement, y tot conseqüència d’unes primeres carregues totalment innecessàries y que només buscaven justificar el inici d’una actuació policial indiscriminada y violenta, demostrativa d’una força repressiva y prepotent, sense cap altre finalitat. Molta gent es va enfadar, la violència va començar, ara si, a fer acte de presencia en els dos bàndols.

Però.. que s’esperen? Passava el següent.. Els mossos utilitzen primer la violència per espantar a la gent, y ho aconsegueixen, es clar. Els fan fora d’un carrer, d’una plaça.. però i desprès..? Aquesta gent que ha fugit en un primer moment corrent pensa.. però si jo no feia res dolent!… a poc a poc t’atures, et gires i simplement deixes de córrer. Et mires els policies, tampoc fas res mes. Pero en cap moment els policies ahir buscaven mantenir posicions o controlar les masses. Van saber calentar a la gent i tornaven a carregar, com a única manera d’evitar convertir-se en el blanc d’una ira generalitzada que ells havien creat conseqüència d’una actuació injustificada. Els primers violents, van ser ells.

A partir d’aquí, guerra. A ells els van donar llum verda. Es van poder escoltar centenars de dispars de bales de goma. Van proposar-se conquerir la Plaça, fent fora a tothom, i ho van fer, després d’un poca resistència que es van espolsar amb els gasos lacrimògens. La plaça Catalunya era plena de tot tipus de gent, de nens y de manifestants que encara hi anaven arribant. Aquí, la situació es va tornar molt caòtica, y ells ja feien anar els furgons com bojos pels carrers, amb les sirenes enceses y de tant en tant s’aturaven allà on veien molta gent, obrien portes, baixaven y començaven a disparar boles indiscriminadament, tal com ho dic. Així va passar a Plaça Universitat. No era ja una qüestió de violents o no, tothom rebia per igual. Tothom corria. Por, pànic y sobretot, una clara y calculada intenció. La policia ahir va dinamitar una immensa concentració a Plaça Catalunya, de les que donen força y moral, de cara als temps que venen. Érem ahir cents de milers, però no ens van deixar ajuntar. El inici de l’actuació policial van ser calculat y es va a dur a terme y de manera que evités la gran concentració a la Plaça, en el moment que columnes de tot arreu arribaven o eren de camí a Plaça Catalunya, i tot Passeig de Gracia era encara ple fins els Jardinets de Gracia. Altre cop, no hi ha dret.

Les xifres d’assistència queden diluïdes, en gran part, perquè ja es van encarregar ahir alguns d’iniciar la violència abans de que tots ens ajuntéssim, y cadascú comences a fer els seus particulars comptes. Mes enllà d’això, els que estàvem allà, haguérem vist que realment érem molts, érem el 99%.

La realitat: vivim un moment clau en la historia, on els drets socials aconseguits per la majoria estan en perill de ser abolits per aquells qui tenen el poder, però que cada cop son més observats y cada cop tenen més por, com van demostrar ahir, amb la seva brutal repressió

Es per tot això, que no hi ha dret.

Cousteau

Barcelona, 30 de Març de 2012

[CAST]

No hay derecho.

Ayer, en la Plaza Cataluña de Barcelona, fueron los Mossos quienes provocaron la gran mayoría de la violencia que se vio, y que algunos vivimos. Cuando la manifestación de los sindicatos minoritarios estaba llegando a Plaza Cataluña por la calle Fontanella, y llegaban a las puertas del Banco de España y al principio de la calle Portal del Ángel, los furgones de los Mossos que estaban detrás de todo encendieron las sirenas y se lanzaron precipitadamente por Fontanella (tal como lo digo). La calle estaba llena de gente que se vio obligada a apartarse alocadamente a los laterales de la vía, hasta que los furgones llegaron al principio de la calle que sale de Plaza Cataluña. Literalmente, pasaron por encima de la columna de manifestantes, desde detrás de todo, donde ya llevaban un rato, obligando a todo el mundo a apartarse y creando las primeras situaciones de pánico de la tarde, incomprensibles para los que allí estábamos. Los primeros violentos, fueron ellos.

Bien, tal vez no para todo el mundo. Mientras la columna de gente bajaba por Pau Claris un poco antes, algunos se dedicaron a quemar contenedores de basura i romper los cristales de algunos locales, en general solo de bancos y multinacionales, cabe decir. Y eso se puede catalogar de vandalismo, pero no puede ser el motivo que justifique la situación que se acabó desencadenando. Los primeros en usar la violencia contra otra gente, fueron ellos.

Los Mossos lo buscaban. Sus jefes lo querían así. No “actuaron”, como ellos cínicamente dicen, hasta que la manifestación llegaba a Plaza Cataluña. Podían haberlo hecho antes, pero querían que la respuesta al vandalismo (y no violencia explícita) de unos pocos fuera contra la gran mayoría de la gente y les justificara cualquier actuación posterior en la Plaza Cataluña, y contra cualquiera, y así fue. Fue un acto totalmente calculado por tal de justificar su brutal, desproporcionada y calculada posterior actuación.

Los Mossos tenían que probar ayer sus nuevos “juguetes” que Puig les ha proporcionado. Hicieron uso de las nuevas bolas de goma, de las cuales deben de tener un buen stock, y hay que usarlo. Pudieron estrenar las nuevas mascaras antigás, ya que hicieron uso de gases lacrimógenos contra la gente, de manera indiscriminada. Y finalmente, llevaron a cabo una demostración de fuerza, por tal de dejar claro que en un momento dado ellos pueden “tener controlada” a su manera “cualquier” tipo de situación, por muy multitudinaria que esta sea. No hay derecho.

Volviendo a la crónica, cuando los furgones llegaron a la Plaza Cataluña por Fontanella, se abrieron las puertas y salieron las bestias. Los manifestantes, aun perplejos de haber visto como los furgones habían pasado sin precaución alguna por el medio de la manifestación a toda velocidad, pudimos ver como la policía de colocaba de cara a nosotros, dispuesta a cargar. Dicho y hecho, “vaciaron” la calle Fontanella entre Plaza Cataluña y Urquinaona con la primera carga que se hizo ayer por la tarde, con pelotas de goma, por supuesto… Totalmente gratuita, contra manifestantes no violentos (¡pues estos pocos ya no estaban allí!), pero eso daba igual…

La gente, desorientada, huyó corriendo de las bestias. Muchos fuimos a buscar la calle de arriba, Ronda San Pere, por tal de llegar a la Plaza, buscando la concentración de gente pensando que eso nos protegía. Mientras tanto, el Paseo de Gracia y sus alrededores estaban llenos hasta arriba de todo de gente. Muchos bajaban sin saber que se dirigían hacia una calculada “situación provocada por violentos”, pero uniformados. Al mismo tiempo, en Plaza Urquinaona hay alboroto. Aquí, al parecer, se provocaron los incendios más grandes, la violencia escaló considerablemente, y todo como consecuencia de unas primeras cargas totalmente innecesarias y que solo buscaban justificar el inicio de una actuación policial indiscriminada y violenta, demostrativa de una fuerza represiva y prepotente, sin ninguna otra finalidad. Mucha gente se enfadó, la violencia empezó, ahora sí, a hacer acto de presencia en ambos bandos.

Pero… ¿qué esperan? Pasaba lo siguiente… Los Mossos usan primero la violencia para espantar a la gente, y lo consiguen, claro. Los echan de una calle, de una plaza… pero ¿y luego? Esta gente que ha huido en un primer momento corriendo piensa… ¡pero si yo no hacía nada malo!…poco a poco te paras, te giras y simplemente dejas de correr. Miras los policías, tampoco haces nada más. Pero en ningún momento los policías ayer buscaban mantener posiciones o controlar las masas. Supieron calentar a la gente y volvían a cargar, como única manera de evitar convertirse en el blanco de una ira generalizada que ellos mismos habían creado consecuencia de su actuación injustificada. Los primeros violentos, fueron ellos.

A partir de aquí, guerra. A ellos les dieron luz verde. Se pudieron oír centenares de disparos de balas de goma. Se propusieron conquistar la Plaza, echando a todo el mundo, y lo hicieron, después de quitarse de encima la poca resistencia con los gases lacrimógenos. La Plaza Cataluña estaba llena de todo tipo de gente, de niños y de manifestantes que aun iban llegando. Aquí la situación se volvió muy caótica, y ellos ya hacían ir los furgones como locos por las calles, con las sirenas encendidas y de tanto en tanto se paraban allí donde veían mucha gente, abrían las puertas, bajaban y empezaban a disparan bolas indiscriminadamente, tal como lo digo. Eso pasó en Plaza Universidad. No era ya una cuestión de violentos o no, todo el mundo recibía por igual. Todo el mundo corría. Miedo, pánico y sobretodo una clara y calculada intención. La policía ayer dinamitó una inmensa concentración en Plaza Cataluña, de las que dan fuerza y moral, pensando en los tiempos que vienen. Ayer éramos cientos de miles, pero no nos dejaron juntar. El inicio de la actuación policial fue calculado y se llevo a cabo de manera que evitara la gran concentración en la plaza, en el momento en que columnas de todas partes llegaban o estaban de camino a Plaza Cataluña, y todo Paseo de Gracia estaba aun lleno de gente hasta los Jardines de Gracia. Otra vez, no hay derecho.

Las cifras de asistencia quedan diluidas, en gran parte, porque ya se encargaron algunos ayer de iniciar la violencia antes de que todos nos juntáramos, y cada uno empezara a hacer sus particulares cuentas. Más allá de eso, los que estábamos allí, hubiéramos visto que realmente éramos muchos, éramos el 99%.

La realidad: vivimos un momento clave en la historia, donde los derechos sociales conseguidos por la mayoría están en peligro de ser abolidos por aquellos que tienen el poder, pero que cada vez son mas observados y cada vez tienen más miedo, como demostraron ayer, con su brutal represión.

Es por todo esto, que no hay derecho.

Cousteau.

Barcelona, 30 de marzo de 2012

[ENG]

They have no right to do what they did.

Yesterday, in Cataluña Square, the Mossos (Local Police) where the ones who caused all the violent incidents that were seen, and that many of us lived. When the demonstration of Minoritary Labor Unios were getting to Cataluña Square through Fontanella Sq., and the group was located around the Bank of Spain at the begining of Portal del Ángel street, the Mossos’ Vans that were escorting us, switched on the siren and launched into Fontanella St. (just the way I describe). The street was full of people that had to rush to the sidewalk, until the Vans made it to the beginning of the street by Catalonia Sq. The Vans, literally, run over the demonstrator’s group from behind, forcing everyone to move away and creating the first situations of panic of the evening. This behaviour was difficult to understand for the people that was present. The first violent situation was provoked by them.

Maybe not everyone was so shocked by their response. While the big group was coming down Pau Claris St. just a little while before this, some demosntrators were burning trash containters and breaking businesses windows, mainly of multinational Companies as well as Banks. That can be classified as vandalism, but that could not be the reason for justifying the situation that ended up happening. The first ones to use violence against people, I repeat, was the police.

´The Mossos had created the situation they wanted. That was how it was designed by the Mossos Commander. They did not act until the demonstration was getting to Cataluña Sq. They could have stopped the situation before, but they wanted to respond to vandalism (I’d like to mark vandalism as not explicit violence) of the few against everyone congregated there. That way, thet could justify any conduct later on.

The Mossos had a new set of “toys” that Felip Puig (The Interior Commander in Chief of Catalonia) had provided them. They used new rubber balls, which it seemed they must have a big stock. They could use their brand new gas masks, because they used tear gas indiscriminately against all people. After it, they displayed all the force they had, in order to make clear that in any moment, they can have “under control” any kind of situation, no matter how massive the response could be. They have no right to do what they did.

Going back to the report, when the police vans arrived at Cataluña Sq. through Fontanella, the doors of the vans openned and out they came like beasts. The demonstrators, which were still puzzled seeing how the vans had almost run them over at maximun speed, could see how the Mossos were positioning themselves to charge against us. Just as I describe it, they emptied Fontanella St between Catalonia Sq. and Urquinaoa with the first charge they did in the evening. They used rubber balls indiscriminatelly against non violent demonstrators (the people that had caused the troubles were not there any more!) but to them, that was insignificant.

The people there, was desoriented, they fled away from these beasts. Many of us moved backwards, to Ronda San Pere. Our intention was to get to Catalonia Sq, trying to find the rest of the concentration and that way, feel protected. In the mean time, in Gracia Avenue and its surroundings was full of people. Many came down not knowing that they were heading to a zone that had been taken by Uniformed Violent Professionals. At the same time, in Urquinaona Sq. there was an uproar. In this Square there were the biggest fires burning. Violence escalated rapidly, and that was as a consequence of the first police charges The only sense they had was to justify a violent police action that was inidiscriminate, arrogant and represive. Many congregated there, got angry to this situation. At this moment, violence erupted from the demonstrators’ side as well.

What were they expecting? What happened was this: the Mossos used the violence to scare people away, and they succeeded, of course. They kicked out the people from a square, from a street… but, after this? The demonstrators that had fled thoght “I was not doing anything wrong!”, and so they stopped, they turned around and simply looked at the police, that’s all we did. Not in any moment the Police was trying to keep up their positions or to control the group. They knew how to heat up the mass, and then charged again, so they could avoid to be the target of the rage that was building up and that they themselves had created as a consequence of their unjustified action. They were the first ones provoking violence.

From this moment on, that was a battlefield. The Mossos had permission to do anything. You could hear hundreds fo rubber bullets being fired. Their purpose was to take control of the Square, and so they did, after they had eliminated any resistance with the tear gas they fired. Catalonia Sq. was full of all kinds of people: of children, of people that was still arriving there… The situation became reallly chaotic, and they were driving the Police vans insanely on the streets, with the sirens on. Every once in a while they stopped where there was people congregated and coming down from the vehicle they would shoot rubber bullets indiscriminately. That happened also in University Sq. It was not a question of breaking groups of violently active people any more, everyone was being hit. Everyone was running away. There was a sentiment of fear, panic that they had provoked clearly intentionally. The Mossos had blasted a big concentration in Catalonia Sq., the kind of concentration that gives you the feeling of the times that are about to come. Yesterday, we were hundreds of thousands that were not allowed protest together. How the Police had started their actuation was calculated and it was carried out  in such a way to avoid a big concentration at the square. It was done right at the moment when different columns from all over, were arriving or were on their way to Catalonia Sq. The Gracia Av. was as well full of people, up to the Gracia Gardens. Again, they had no right to do what they did.

The numbers of the attendance are not clear. Mostly because all this violence had erupted before all the people could gather up together. There was people in charge of creating this violence. On each side now, I’m sure they’ll start giving their own numbers of the attendance to the demonstration. Besides that, the ones that were there for sure were a lot. We were the 99%.

What we are living now is a crucial moment in history, where the Social Rights that were conquered by past generations are now in danger to be abolished by those that have the power. They know that they are being closely observed and they are afraid of the people rising up, as it was proved yesterday with their brutal repression.

For all this, is that I say that they had no right to do what they did.

Cousteau.

Barcelona, 30 of March, 2012

Anuncios
Esta entrada fue publicada en Testimonios, Uncategorized y etiquetada , . Guarda el enlace permanente.

Una respuesta a Testimonio Mr. Cousteau `No hi ha dret´´

  1. totalmente de acuerdo en todo…ya no tengo palabras para calificar a los mossos d’esquadra, soy maestra de primaria, estaba alli, soy una manifestante pacifica y senti miedo…no confio en nuestras autoridades,, los mossos d’esquadra en su brigada antidisturbios esta compuesta de enfermos mentales o de persona bajo los efectos de algun estupefaciente, si no no me lo explico…donde estan los responsables maximos de esta decision?? felip puig dimision YAAAAAAAAAAAAAAA!!

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s